Excursie naar jezelf

Excursie naar jezelf

Zie jij nog wat er in jouw organisatie gebeurt? Hoe mensen zich gedragen? En wat de gebruiken zijn? Als je langer werkzaam bent voor een organisatie zie je de organisatie niet meer door dezelfde frisse, onbevooroordeelde ogen als die van buitenstaanders. De Excursie Naar Jezelf is een HVR-methode om die frisse blik weer naar boven te halen en je organisatie in het perspectief van anderen te zien. De focus ligt op gedrag, (impliciete en expliciete) communicatie en beeldvorming.

De Excursie start met een ‘Reset’ waarbij de deelnemers onder leiding van de HVR excursieleider met oefeningen worden losgemaakt uit hun vaste denk en waarnemingspatronen. Dan start de excursie. Opmerkelijk zaken worden aan de hand van checklisten vastgelegd op camera’s. Bij terugkomst volgt een evaluatie. Alle informatie wordt gedeeld, gerubriceerd en van conclusies en aanbevelingen voorzien. HVR produceert een geïllustreerd reisverslag. De basis voor verbeteringen in communicatie en organisatie.

De Excursie Naar Jezelf duurt 4 tot 8 uur. Er kunnen maximaal 20 personen aan de excursie deelnemen. De methode is zeer geschikt voor Communicatie-afdelingen. Maar ook voor Management – en Directieteams.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep