Kleur bekennen

Kleur bekennen

Een heldere prioriteitsstelling en concretisering van je communicatieaanpak is essentieel. HVR ontwikkelde een creatieve, interactieve werkvorm waarin wij samen met jouw team of afdeling in één dagdeel een concreet actieplan voor de komende periode opstellen.

Jouw communicatiestrategie dient als vertrekpunt. Met alle deelnemers doorlopen we een keuzeproces waarin we telkens opnieuw kleur bekennen. We definiëren het domein waarop je opereert. We scherpen de rol van jouw organisatie aan. Dit leidt tot heel heldere uitgangspunten voor het gehele palet aan communicatiemogelijkheden dat u ter beschikking staat: afzenders en steunzenders, boodschappen, timing, communicatiekanalen en -instrumenten. Vervolgens prioriteren we deze groslijst van mogelijkheden en maken keuzen. We bekennen kleur. Om de gemaakte keuzen te toetsen nemen we de proef op de som. We doorlopen een aantal reële cases en ervaren wat de effecten zouden zijn van die keuzen. Aan het einde van deze interactieve sessie heeft u uw agenda op orde!

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep