Serious Game

Serious Game

HVR ontwikkelt voortdurend nieuwe werkvormen die mensen bewust maken van hun (communicatieve) rol en leiden tot praktische verbeteringen in samenwerken en communiceren. In een interactieve Serious Game simuleren we de werkelijkheid van morgen. Dit maatwerk – spel is volledig afgestemd op jouw situatie. Alle deelnemers nemen hun toekomstige rol aan. Business cases en ‘critical incidents’ worden door de spelleiding ingebracht op zeer realistische wijze. Het game geeft inzicht in de verhoudingen tussen de deelnemers en de noodzaak tot het vinden van nieuwe samenwerkingsvormen. Na het serious gaming-gedeelte staan we in een workshop stil bij de opbrengst en de leereffecten: Welke vraag- en uitwerkpunten zijn we tegengekomen? Welke vervolgstappen zijn nodig? We sluiten af met een concreet plan van actie.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep