Student Empowerment

Student Empowerment

Onderwijsinstellingen die hun studenten maximaal weten te empoweren presteren op alle fronten beter. Met Student Empowerment bundelen wij onze expertises op het gebied van co-creatie en het bouwen van communicatieve organisaties. Wij zien studenten niet als het lijdend voorwerp van een opleiding, maar als actieve mensen die een eigen inbreng hebben en de kwaliteit van hun onderwijsinstelling helpen versterken. Door een creatieve en interactieve groepsaanpak activeren wij de studenten en stimuleren hen tot medeverantwoordelijkheid. Of het nu om hun eigen studieprestaties gaat, om het creëren van community’s met medestudenten of om het werven van nieuwe studenten voor hun opleiding.

Elk project wordt op maat gesneden. Uitgangspunt is dat wij met een groep betrokken studenten samen naar het probleem kijken en met hen oplossingsrichtingen uitwerken. Wij versterken motivatie, enthousiasme en creativiteit bij de studenten. Onze werkwijze omvat brainstormsessies, ontwerpsessies, groepsopdrachten, online co-creatie, presentaties, excursies, 1-op-1 gesprekken. HVR beschikt over trainers en begeleiders die veel ervaring hebben met het werken met studenten. Wij werken altijd toe naar concrete en duurzame oplossingen die direct toepasbaar zijn, aansluiten op de context van de onderwijsinstelling en waarbij de studenten zelf mede-verantwoordelijk zijn voor de realisatie.

Meer informatie over Student Empowerment vind je in onze interactieve brochure.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep