Onze visie

Communicatieve organisaties zijn flexibel, spelen snel in op veranderende omstandigheden, kunnen goed samenwerken en staan daardoor steviger op hun benen. communicatiespecialistenCommunicatieve organisaties kijken en luisteren niet alleen goed, maar zijn vooral in staat hun gedrag en beleid snel aan te passen als de situatie daar om vraagt. Daarom kunnen communicatieve organisaties tegen een stootje. Kunnen ze beter doen waarvoor ze bedoeld zijn. De samenleving is gebaat bij zoveel mogelijk communicatieve organisaties. Communiceren is al lang niet meer niet het exclusieve domein van een afdeling communicatie. De héle organisatie communiceert.

Onze missie

“Bouwen aan communicatieve organisaties”

Onze werkwijze

Hoe maak je van een gewone organisatie een communicatieve? Wij helpen opdrachtgevers dit waar te maken.

Ons bouwprincipe 70:20:10
Onze bijdrage is tijdelijk. We verkopen geen vis, maar leren je vissen.hvr_filosofie_ink_tek06_leren_voorcartoon_720

  • 70% van de ontwikkeling vindt plaats in de dagelijkse praktijk je leert het meest door te DOEN.
  • 20% vindt plaats via coaching en begeleiding.
  • 10% via ‘classroom learning’.

Wij helpen organisaties op drie gebieden die samen bijdragen aan de ontwikkeling naar een communicatieve organisatie:

Organisatieontwikkeling  
Zelfs met allemaal communicatieve mensen heb je nog geen communicatieve hvr_filosofie_aanleveren_tekening03_organisatie_screenressorganisatie. Iedereen die wel eens een training heeft gevolgd weet dat die weinig effect heeft als de context waarin je werkt niet mee verandert. Je moet namelijk ook kijken naar de structuren, systemen en processen in de organisatie. Zo moet een communicatieve organisatie slank en geïntegreerd zijn om adequaat te reageren op de omgeving. Verkokering en gefragmenteerde processen zijn een belemmering voor communicatief handelen. Ook trage besluitvorming en een gebrek aan regelruimte op de werkvloer zijn dat. Naast andere structuren heb je vaak ook andere instrumenten nodig. Wij steken veel energie in het ontwikkelen daarvan. Zo maakten we de HVR Field Map, Twiser, People Analytics, Trend Analyse, Quinsight, Strategisch Communicatie Kompas.

Professionele ontwikkeling
hvr_filosofie_aanleveren_tekening04_medewerkers_screenressIn een communicatieve organisatie werken mensen die in staat zijn echt verbinding te maken met anderen en kunnen inspelen op wat hen beweegt. Die op het goede moment in beweging komen als behoeften van klanten, burgers, collega’s, financiers, ketenpartners of andere stakeholders dat nodig maken. Iedereen heeft een communicatieve rol te vervullen: bestuurders, leidinggevenden én medewerkers. Voor hen hebben we een groot aantal trainings -, coachings – en begeleidingsinstrumenten ontwikkeld. Gebaseerd op de nieuwste inzichten in het communicatievak en op moderne leer- en ontwikkelingsmethoden. Van Masterclasses tot individuele ontwikkelingsprogramma’s.

Communicatieontwikkelinghvr_filosofie_aanleveren_tekening05_communicatieafdeling_screenress - aangepast
Ook al is communiceren de taak van allen, dat wil nog niet zeggen dat de communicatieprofessional overbodig wordt. Sterker, waarschijnlijk is die nog harder nodig. Maar zijn of haar rol zal wel totaal anders zijn dan vandaag. De belangrijkste uitdagingen voor de communicatieprofessional liggen in:

  • ondersteunen van collega’s (bestuurders, managers, medewerkers) in hun communicatieve rol
  • bijspringen als mensen er zelf niet uit komen, bijvoorbeeld bij het leggen van relaties, het bouwen van netwerken of de inzet van middelen en media en
  • monitoren en waar nodig bijsturen van de communicatieve kwaliteit van de organisatie inclusief de communicatieve innovatie die daar bij hoort.

HVR biedt verschillende Masterclasses, bekijk hiervoor de algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure.

HVR Groep