IC in 3D

ICin3D

Ilse van Ravenstein en HVR collega Guus Kok hebben een geheel vernieuwde versie van het boek IC in 3D geschreven. De eerste versie van IC in 3D schreven zij in 2011 naar aanleiding van de door hen gegeven Master Interne Communicatie bij Van der Hilst Communicatie. Guus: “Interne communicatie kwam toen al steeds meer in de belangstelling. En een ieder verstond er iets anders onder. Had zo zijn stokpaardjes. Wat ontbrak was de context van organisaties als referentiekader.” In het nieuwe boek heeft het gedachtegoed zich verder verdiept door de ervaringen in onze adviespraktijk, in wetenschap en niet te vergeten de cursisten van de Masteropleiding IC. De auteurs illustreren dat met tal van praktische voorbeelden en cases. De organisatiecontext bepaalt waar het in de interne communicatie om draait. En iedereen in de organisatie is speler in de interne communicatie. Zowel de top die vaak met de toekomst bezig is en de kaders voor veranderingen zet, als managers en medewerkers die dagelijks bezig zijn te doen en te leveren waarvoor de organisatie bedoeld is. Als de context leidend is en per definitie voor elke organisatie anders is, dan is duidelijk dat er géén standaardreceptuur is voor goede interne communicatie. Ons advies is dan ook: bekijk IC in 3D!

In gesprek met collega Guus Kok over IC in 3D

 

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep