HVR is lid van MVO Nederland

Communicatieve organisaties staan in nauwe verbinding met hun omgeving. Dat betekent dat ze – beter dan andere organisaties – in staat zijn hun handelen en hun beleid af te stemmen op hun stakeholders. zoals klanten, leveranciers, partners of financiers. Dit betekent ook dat ze goed weten aan te sluiten op de wensen en belangen van de maatschappelijke omgeving: burgers, politieke en maatschappelijke organisaties. Daarmee zijn communicatieve organisaties beter in staat maatschappelijk verantwoord te handelen. Het zit in hun genen.

Daarom is HVR aangesloten bij MVO Nederland, het netwerk van bedrijven die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. HVR probeert haar eigen ambities op dit gebied nader vorm te geven. Dat doen we in onze kernactiviteit, door organisaties communicatiever te maken en daardoor beter te verbinden met de samenleving. Dat doen we ook door een sociaal beleid te voeren waarin talentontwikkeling en persoonlijke ontplooiing van onze medewerkers centraal staan. Door een zorgvuldige omgang met milieu en grondstoffen. En door het leveren van onze eigen bijdrage aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Dat doen we ook door onze expertise jaarlijks beschikbaar te stellen aan een organisatie, activiteit of evenement die onze hulp goed kan gebruiken, maar zich onze diensten niet kan veroorloven. In 2014 is die organisatie YouBeDo.com, de online bookshop die 10% van haar omzet afdraagt aan maatschappelijke doelen.

HVR Groep