Interim management

Interim management

De kanteling van afdelingen of hele organisaties naar meer communicatief gedrag vraagt vaak een stevige inspanning. Uiteindelijk gaat het er om, dat organisaties zelf het aanpassingsvermogen ontwikkelen om goed in te kunnen spelen op wat de omgeving van hen vraagt. Wij helpen daarbij met interim – en programmamanagement. Daarbij hanteren wij consequent het 70:20:10 principe:  70% van de verandering vindt plaats door te DOEN, door anders te (leren) handelen en daar ervaring uit te putten en vertrouwen op te doen; 20% kan worden bereikt door coaching en feedback van peers en managers; 10% door classroom learning. Onze programma’s zijn op dit principe gebouwd.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep