Organisatieadvies

Bauke - Geweten van de organisatie

Het bouwen aan communicatieve organisaties vraagt ook het bouwen aan structuren, processen en systemen. Communicatieve organisaties moeten voldoende flexibiliteit kunnen hebben om snel in te spelen op de wensen van de omgeving. Ze mogen niet teveel versnipperd of verkokerd raken. En het aantal management- en besluitvormingslagen moet beperkt blijven. In communicatieve organisaties hebben medewerkers veel eigen regelruimte. Die ze goed weten te benutten omdat ze precies weten waar de organisatie voor bedoeld is en wat er van hen wordt verwacht.

In ons organisatieadvieswerk kijken we samen met opdrachtgevers naar de noodzakelijke interventies in systemen, structuren en processen als die een communicatiever beleid en gedrag in de weg staan. We kijken hoe we de organisatie kunnen ‘ontkalken’. En werken samen met management en medewerkers aan kortere lijnen, daadkracht en resultaatgerichtheid. We hebben veel geleerd van de LEAN-methode, maar hebben daar de factor mens aan toegevoegd.

Meer weten over onze visie en ons organisatieadvies? Neem contact op met Peter Knoers

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep