Counseling en klankbord

Counseling en klankbord bieden

Bestuurders en managers hebben geregeld behoefte aan een luisterend oor. Aan iemand die als klankbord of persoonlijk adviseur meekijkt naar wat er in/om de organisatie gaande is en hoe daarop in te spelen.

Soms is er behoefte aan intensievere ondersteuning, bijvoorbeeld gedurende veranderprocessen of in crisissituaties. In die gevallen zetten we Counseling in. Op regelmatige basis kijkt een ervaren senior-adviseur met de betreffende bestuurder of manager naar de situatie, analyseert en spiegelt wat er gaande is en zoekt met opdrachtgever naar de meest effectieve aanpak. Counseling vindt altijd gedurende een wat langere periode plaats. In die periode is de HVR adviseur 24/7 op afroep beschikbaar, naast een aantal vaste overlegmomenten.

Een lichtere vorm van Counseling is het bieden van een klankbord, gedurende een vooraf te bepalen periode. Dit wordt veel ingezet door bestuurders en managers die op gezette tijden, bijvoorbeeld eens per maand willen stilstaan bij de gang van zaken en willen reflecteren op hun rol, invloed en bijdrage. Voor dit Klankbord wordt veelal de ‘strippenkaart-formule‘ gehanteerd waarin een opdrachtgever verzekerd is van ondersteuning voor een langere periode tegen een aantrekkelijk tarief.

Mocht in het traject blijken dat er naast professionele ontwikkeling ook persoonlijke ontwikkeling nodig is, dan brengen wij je in contact met professionele coaches of psychologen zoals Jan Bosch (JB365).

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep