HVR Braining: De communicatieve organisatie

HVR Masterclass - De communicatieve organisatie

Wie wil er in deze tijd van grote veranderingen geen communicatieve organisatie zijn? Stevig verbonden zijn met alle spelers in de omgeving, inspelen op wat daar leeft en doen waarvoor ze bedoeld is. Actief participeren in tal van netwerken. Nieuwe netwerken ontwikkelen. Bruggen slaan. Effectieve strategieën ontwikkelen om participatie en verbinding mogelijk te maken. En welke communicatiespecialist wil daar niet een bijdrage aan leveren?

HVR bundelt inzichten uit de meest actuele theorieën en de ervaringen in de praktijk in vier modulair opgebouwde Brainingen: De communicatieve organisatie, Ontwikkelen en veranderen van organisaties, De bijdrage en inrichting van de communicatieafdeling, Adviseren in dynamische context.

Omdat elke organisatie anders is en in een omgeving met geheel eigen dynamiek opereert, vraagt dat om maatwerk. Je stelt zelf jouw ontwikkelprogramma samen door een keuze te maken uit de thema’s en specifieke vraagstukken die voor jouw organisatie om verdieping vragen.

HVR Braining: De communicatieve organisatie
Bij de Braining: de communicatieve organisatie, nemen we je mee in de wereld van een communicatieve organisatie in de 21e eeuw. In deze Braining behandelen we o.a. de vraagstukken:

  • Welke vormen van organiseren en communiceren passen bij een organisatie in de 21e eeuw?
  • Welke impact hebben generieke en specifieke ontwikkelingen in de omgeving op de strategie, de besturing en het primaire proces van een organisatie?
  • Hoe zien de rollen van de spelers en van jouw organisatie, hun belevingswerelden, de aard en ontwikkeling van netwerken waarin zij participeren en de onderlinge relaties er uit? (krachtenveld – en netwerkanalyses)
  • Welke strategieën passen bij welke vraagstukken van uw organisatie? Hoe beïnvloedt de mate van complexiteit de strategie – keuze?
  • En welke vaak ongrijpbare factoren zijn van invloed op de dynamiek van de interne en externe omgeving, waardoor worden zij veroorzaakt en hoe ga je er mee om?

Meer weten over de Brainingen? Bekijk onze flyer of neem contact op met Peter Knoers of Guus Kok.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep