Brabant mobiliteitsnetwerk


Mobiliteit is voor Brabant van levensbelang. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van economische toplocaties, zoals Brainport Eindhoven en Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch. Om knelpunten op deze locaties op te lossen en mobiliteit van mensen duurzaam te verbeteren, initieerde de provincie Noord-Brabant het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn). Het Brabant mobiliteitsnetwerk verbindt partijen en brengt kennis en inspiratie in die kunnen leiden tot duurzame mobiliteitsoplossingen. In dit netwerk werken bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan concrete maatregelen die oplossingen bieden voor lokale- en regionale mobiliteitsvraagstukken. Om zo een beweging in gang te zetten die leidt slimmer werken en reizen.

HVR werkte in opdracht van de provincie Noord-Brabant de communicatiestrategie uit voor het bmn én voor de provincie zelf. Daarnaast speelt HVR, als lid van het kernteam bmn, ook een belangrijke rol in de realisatie van de strategie: van het samenbrengen van de betrokken partijen in de communities tot het realiseren van concrete middelen ter ondersteuning van de communicatie in het netwerk. Daarnaast signaleert en benut HVR kansen voor de provincie om meer aandacht te verkrijgen voor de beleidsspeerpunten op het domein van mobiliteit.

Wat is het bmn?

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep