De Nederlandsche Bank

De NL bank

De centrale bank van Nederland (De Nederlandsche Bank) maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. HVR is nu een van de partijen in de raamovereenkomst voor de inhuur van communicatieadviseurs. De opdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van communicatieadviseurs die door DNB ingehuurd kunnen worden voor het verlenen van strategische en beleidsmatige communicatieadviesdiensten aan de gehele organisatie tot op het niveau van divisiedirecteuren en de directie.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep