Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven

Van (gemeentelijke) organisaties wordt steeds meer continue interactie tussen mensen binnen en buiten de organisatie gevraagd. De gehele organisatie moet communicatiever worden. Dit vraagt meer dan alleen middelen, acties, projecten of campagnes. Maar een complex krachtenveld van wederzijdse beïnvloeding en afhankelijkheid. Van netwerken en coalities. Van samenwerking, offline en online. Welke communicatie-interventies zijn er nodig om de doelen van de organisatie te helpen bereiken? Welke competenties vraagt dit van verschillende spelers, van bestuur, management, medewerkers? Welke nieuwe structuren en instrumenten zijn nodig? En hoe kan een communicatieadviseur in deze steeds communicatiever wordende organisatie van waarde zijn?

Incompanytraining: Effectieve adviseurs
HVR helpt adviseurs van de gemeente Eindhoven om inzicht te krijgen in de uitdagingen en de opgaven voor de communicatie-sector in zo’n communicatieve organisatie. HVR is in november 2014 gestart met de incompanytraining ‘Effectieve Communicatieadviseurs’. Aan de hand van actuele dossiers van de gemeente werkten de adviseurs aan meer effectiviteit en impact. Zo is de organisatiecontext steeds leidend in het leerproces en kunnen de adviseurs met de opgedane kennis direct bijdragen aan het communicatiever worden van de gemeentelijke organisatie. Dit past in onze 70/20/10 visie waarin leren door te doen centraal staat.

Mee bouwen aan de 3.0 afdeling
Op het moment dat de training vrijwel was afgerond (april 2015) is HVR gevraagd om op en met de sector verder te bouwen. Deels door adviseurs te coachen/helpen op concrete dossiers (nieuwe website, sociaal domein, ontwikkeling participatie en interne communicatie over organisatieverandering). Daarnaast door de directie te adviseren over het ideale profiel van een nieuw sectorhoofd in de lopende ontwikkeling naar een 3.0 afdeling. Per 1 januari 2016 neemt HVR ook de managementtaken in de genoemde dossiers op zich. Om deze opgaves in te vullen werkt senior-adviseur Patrick Dekkers sinds april 24 uur per week bij de sector Communicatie in Eindhoven.

 

 

 

 

 

 

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep