Gemeente Maassluis

Gemeente maassluis

Een participatiesamenleving, veranderende taken en rollen van de overheid, samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in een dynamische regio. Dit zijn allemaal thema’s die hoge eisen stellen aan het communicatief vermogen van het college en de ambtelijke organisatie van de Gemeente Maassluis. Hoe kan het relatief kleine communicatieteam van de gemeente hierbij helpen? Waar kunnen zij de grootste communicatieve bijdrage leveren? Wat doen we nog wel en wat niet meer?

HVR helpt de gemeente om de communicatieve uitdagingen te verkennen en de bijdrage van de communicatiespecialisten in relatie tot die van andere spelers in de gemeentelijke organisatie vast te stellen. Dit doen we door middel van workshops met de verantwoordelijke wethouder, het hoofd Algemene Zaken en uiteraard de communicatieadviseurs.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep