Gemeente Tilburg, Beleidskader interne communicatie

De rol van gemeenten verandert. Niet langer autonoom sturend, maar ook in samenwerking met andere partijen beleid ontwikkelen en uitvoeren. Of initiatieven uit de samenleving stimuleren en faciliteren. Naast zenden dus vooral ook luisteren en bespreken. Dat stelt andere eisen aan vormen van organiseren, aan de communicatieve rol van de spelers in de gemeentelijke organisatie en aan de interne communicatie rond alle veranderingen. Hoe dat vorm moet krijgen is onderwerp van onderzoek, dat HVR voor de Gemeente Tilburg uitvoert. De resultaten moeten leiden tot een beleidskader interne communicatie waarin de rol van de communicatieadviseurs in relatie tot die van het management en de medewerkers wordt geherdefinieerd.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep