InteraktContour

InteraktContour720x260

InteraktContour is er voor mensen met problemen als gevolg van hersenletsel, bijvoorbeeld na een ongeluk, beroerte of hersentumor. Net als alle zorginstellingen gaat InteraktContour veel gevolgen ondervinden van de wijzigingen in het zorgstelsel en van de decentralisaties. Dat geldt op al haar werkterreinen: intramurale zorg, dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten worden een belangrijke speler in de zorg. De hele keten gaat er anders uitzien. En dat terwijl de zorgvraag eerder stijgt dan afneemt. InteraktContour bereidt zich actief voor op die veranderingen. De structuur gaat op zijn kop. Verantwoordelijkheden komen veel dichter bij de werkvloer te liggen. En tegelijk zal er meer moeten worden gedaan met minder mensen. Een ingrijpende organisatieverandering wordt doorgevoerd, gepaard gaande met krimp in het personeel én nieuwe manieren van werken; ga er maar aan staan.

HVR helpt InteraktContour de communicatie in te richten met management en medewerkers en met belangrijke stakeholders: cliënten en hun familie, gemeenten en andere zorgaanbieders. Uitgangspunt van onze aanpak is: communicatie zo veel mogelijk gewoon in het primaire proces, door de mensen van InteraktContour zelf. Zo kan InteraktContour ook straks zelfstandig verder met hersenletsel.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep