IPO, Stiltegebieden

Nederland kent tientallen stiltegebieden aangewezen door de provincies. Unieke stukjes buitengebied waar stilte nog voelbaar is. Deze gebieden staan onder druk. De strijd om schaarse ruimte komt van alle kanten. Veel functies vechten om een plekje. Maar ‘de stilte’ heeft in die strijd nauwelijks een positie. Wie verheft zijn stem voor de stilte? De provincies, verenigd in het IPO, wilden deze handschoen oppakken en een nieuwe inspirerende visie ontwikkelen die stiltegebieden weer perspectief biedt.

HVR analyseerde de situatie en creëerde in interactie met een groot aantal factoren in dit werkveld een visionair document dat de basis vormt voor die nieuwe visie. Daarin gaan behoud en ontwikkeling hand in hand. Behoud waar het nodig is, ontwikkeling waar het kan. Waar stilte zinvol te combineren is met functies als natuurbehoud, gezondheidszorg, recreatie, buitensport, onderwijs of cultuur. De IPO, Stiltegebieden Visie is door de gezamenlijke provinciebesturen overgenomen en wordt ingezet bij het maken van nieuw stiltebeleid.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep