IPO, Swung-2


In de nieuwe Omgevingswet gaan voor de provinciale wegen Geluidsproductieplafonds (GPP) gelden, zoals dat ook al het geval is voor de Rijkswegen (SWUNG-1). Dit houdt in dat voor alle provinciale wegen de actuele geluidsemissie wordt vastgelegd. Die mag vervolgens nog slechts beperkt worden overschreden zonder aanvullende geluidsmaatregelen.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) vond het van groot belang, dat medewerkers, managers en bestuurders bij provincies goed op deze nieuwe ontwikkeling werden voorbereid. HVR trad op als begeleider van de IPO werkgroep die daarvoor was opgezet en organiseerde interactieve bijeenkomsten om de nieuwe wetgeving te introduceren bij specialisten op het gebied van geluid, verkeer, vervoer, infrastructuur en ruimtelijke ordening en om met hen in kaart te brengen welke acties provincies nog moesten ondernemen om een foutloze introductie van Swung-2 mogelijk te maken. Het eindresultaat was een samenhangend advies van deze werkgroep IPO aan de provinciale bestuurders over de implementatie, dat in diverse vakbladen de aandacht voor deze problematiek verder aanwakkerde.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep