Kindkracht

Kindkracht - liggend

Je bent leerkracht op een basisschool. Sinds de start van het passend onderwijs in augustus 2014 ben je (ook) verantwoordelijk voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Naast dat je elke dag bezig bent het maximale uit de kinderen in de klas te halen, heb je regelmatig contact met ouders, deskundigen, ambulant begeleiders, directie en collega’s. Je hebt als leerkracht kortom een centrale plek en kunt hierdoor een wezenlijk verschil maken. De leerkrachten die het samenwerkingsverband Kindkracht vormen, werken samen om elk kind een passende plek te bieden. Om hen te ondersteunen in de communicatie met kinderen, ouders en tussen collega’s, bouwt HVR aan een leerkrachten-community. Eén op één gesprekken, (kleinschalige) bijeenkomsten met vakgenoten en activiteiten in combinatie met een online samenwerkingsplatform waarbij kennisdeling centraal staat, helpen bij het zoeken naar manieren om de communicatie zo goed mogelijk vorm te geven. Zodat er een situatie ontstaat waarin de communicatie binnen Kindkracht optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen en het samenspel met ouders en andere leerkrachten.

 

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep