Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gemeenten van de Toekomst

Banner gemeenten van de toekomst.nlGemeenten van de toekomst is een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ondersteunt gemeenten bij de drie decentralisaties in het sociaal domein. Gemeenten kunnen op de website www.gemeentenvandetoekomst.nl alles vinden over de drie decentralisaties, zoals goede voorbeelden, expertteams, regionale en landelijke bijeenkomsten, handreikingen en allerlei andere relevante documenten.

Naast het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn ook de Ministeries van Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volkgezondheid, Welzijn en Sport betrokken bij het programma. Ook de VNG heeft een grote rol in de informatievoorziening en activiteiten die georganiseerd worden naar aanleiding van de die decentralisaties.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep