Ministerie SZW, Naleving.net

Interactief platform voor handhavingsprofessionals

Een uitkeringsgerechtigde krijgt met veel verschillende personen en loketten te maken. Van voorlichters en consulenten, tot handhavers en sanctioneerders. In de praktijk ging ieder van deze professionals op een eigen manier met uitkeringsgerechtigden om, soms beschuldigend, dan weer betuttelend of paternalistisch. Dit leidde tot verwarring bij de doelgroep (“Wanneer doe ik het nou goed?”) en dat ondermijnde goede naleving van de sociale wetten. Om meer samenhang en consistentie te bewerkstelligen in de manier manier waarop deze professionals met hun klanten communiceren, creëerde HVR Naleving.net. Voor professionals bij het UWV, de SVB, gemeentelijke sociale diensten, voor beleidsmakers en handhavers van de wet. Een besloten digitaal platform waarop zij samen hun werk vorm kunnen geven, ervaringen kunnen uitwisselen en best practices presenteren. Naleving.net verbindt en creëert begrip voor ieders rol in de keten. Het bevordert samenwerking. Naleving.net is ook een offline platform met bijeenkomsten en kenniskringen in het hele land. En het geeft toegang tot een nog altijd groeiende kennisbank. Duizenden professionals zijn op dit platform actief. Naleving.net functioneert inmiddels zelfstandig en ‘user generated’. Als een communicatieve organisatie op zich.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep