Ministerie van Economische Zaken, Topsectoren.nl

Topsectoren - liggendDe negen Topsectoren zijn sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Nederland behoort tot de top vijf van meest concurrerende economieën in de wereld. Het is in ons belang dit zo te houden, sterker nog, om onze positie wereldwijd te versterken. Export is voor ons een belangrijke inkomstenbron. Om concurrerend te blijven, onze positie te behouden en te verstevigen, wordt er geïnvesteerd, neemt de overheid fiscale maatregelen, worden garanties gegeven en belemmeringen weggenomen. Ondernemers, onderzoekers en overheid werken hierbij samen. Ook werken de Topsectoren onderling samen bij de aanpak van problemen zoals vergrijzing en klimaatverandering.

Topsectoren.nl is een website met informatie over de negen Topsectoren. De belangrijkste pijlers en actuele ontwikkelingen binnen de Topsectoren, het topsectorenbeleid in het algemeen en samenwerkingen ofwel crossovers tussen één of meerdere Topsectoren worden op deze website onder de aandacht gebracht. HVR gaat op zoek naar interessante crossovers en overige relevante content en deelt dit via de website.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep