Ministerie van Veiligheid en Justitie, Erkenningscommissie.nl

Ministerie VenJ, Erkenningscommissie - liggend

Het beoordelen van justitiële (gedrags)interventies en daarover communiceren was een taak die binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie werd uitgevoerd. Vanaf 15 oktober 2015 zijn deze activiteiten overgedragen aan de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Deze Erkenningscommissie beoordeelt interventies op kwaliteit en effectiviteit​ die worden toegepast in het justitiële werkveld, zowel in de jeugdzorg, de ggz en het sociale domein. De Erkenningscommissie Justitiële Interventies is een deelcommissie van de Erkenningscommissie Interventies en wordt ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut. Een gedragsinterventie wordt door de Erkenningscommissie erkend als de interventie in theorie een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het recidiverisico. ​Gedragsinterventies zijn therapieën of behandelingen die zich richten op criminogene factoren, zoals onder andere op drugsgebruik, delictgedrag of agressieregulatie.

​Voor de communicatie is de afgelopen jaren is de website www.erkenningscommissie.nl gebruikt. Deze website was het centrale informatiepunt dat ontwikkelaars en uitvoerders wisten te vinden voor hun informatie over de beoordeling van justitiële (gedrags)interventie. De huidige website zal door de nieuwe commisie niet worden overgenomen. Om het centrale informatiepunt te behouden en door te verwijzen naar nieuwe informatie is besloten de website voor een termijn van 3 jaar te behouden, met een meer statische content en doorverwijzing naar de nieuwe uitvoerder.

Deze content is vervolgens door HVR geïmplementeerd en omgezet naar het nieuwe CMS-systeem (Tridion Blueprint 2) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Waardoor de website www.erkenningscommissie.nl een statische en informatieve website is geworden, die de komende 3 jaar mee kan. Momenteel wordt door de nieuwe uitvoerder nog druk gewerkt aan een nieuwe website, zodra deze klaar is wordt hiervan op www.erkenningscommissie.nl een directe doorverwijzing geplaatst, waarmee het project wordt afgerond.

 

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep