Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS

De samenleving stelt andere eisen aan de overheid. Dat geldt ook voor het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze speelt verschillende rollen met verschillende spelers in drie domeinen: de samenleving, de beleidsomgeving, het politieke speelveld. Elk van die drie domeinen beïnvloeden en overlappen elkaar. Organisaties en hun vertegenwoordigers spelen vaak tegelijkertijd in elk van die domeinen een rol. Het stelt andere eisen aan de rol en het instrumentarium van de communicatieadviseurs. Begrijpen, verbinden, bewegen. Weten wat er speelt in elk van de domeinen. Monitoren. Het stimuleren en organiseren van samenwerking in netwerken. Ook intern. HVR helpt het Ministerie VWS hierbij.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep