Nederlandse Transplantatie Stichting

NTS - liggend

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) maakt gebruik van de HVR Field Map om strategisch inzicht te krijgen in hun speelveld van stakeholders. De Field Map wordt ingezet voor het corporate communicatiemanagement van de NTS. HVR brengt de stakeholders in kaart door middel van monitoring van relevante media, opinies, uitingen, directe contacten en andere informatie waaruit de strategische route van stakeholders is te analyseren. Vervolgens adviseren we de NTS over de juiste interventiestrategieën, waarmee zij direct invloed uit kunnen oefenen op de route van hun stakeholders.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep