Nuon

Nuon introduceerde een geheel nieuw systeem van koudewinning in Nederland: koude uit diepe plassen omhoog halen en via een ingenieus systeem benutten als koeling voor gebouwen in de omgeving. De eerste projecten werden opgezet bij Amsterdam in De Nieuwe Meer (voor de Zuidas) en de Ouderkerkerplas (voor Amsterdam Zuid Oost). In beide gevallen riep Nuon de hulp in van HVR voor het omgevings- en stakeholdermanagement. Een volstrekt nieuwe methode introduceren in meren die ook een recreatieve en natuurlijke functie hebben, vraagt omzichtigheid en een goed inlevingsvermogen in alle betrokkenen in en rond het gebied. Daarnaast is een groot aantal vergunningen nodig om dergelijke projecten in ons land te realiseren (gemiddeld 75 per geval). Dus ook bestuurlijk en juridisch vraagt dit om zorgvuldigheid en maatwerk. HVR ondersteunde Nuon in beide projecten. Inmiddels wordt op beide plaatsen koude met succes opgewekt. Het milieurendement loopt op tot boven de 80% t.o.v. traditionele koeling. En stakeholders hebben de projecten omarmd.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep