Provincie Noord­-Brabant, Mobiliteitsbeleid

Provincie NB OV Mobiliteitsbeleid- liggend

PNB Mobiliteitsbeleid: eenheid in communicatie

Het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant is breed en veelomvattend. In de communicatie werd voorheen vooral vanuit het afzonderlijke projectperspectief gekeken. Voor elk project was er een eigen communicatie-aanpak die vooral rekening hield met de geïsoleerde projectdoelen. De raakvlakken tussen de projecten onderling en de verbinding met de overkoepelende visie van de provincie op mobiliteit werd onvoldoende gelegd. Samen met HVR ontwikkelde de provincie een Overkoepelende Communicatiestrategie Mobiliteit. Die maakt het mogelijk de aanpak, communicatieboodschap en -instrumenten van elk afzonderlijk project helder en samenhangend te definiëren. Daarbij wordt steeds gekeken aan welk beleidsdomein binnen mobiliteit het project moet bijdragen (beïnvloeden, bouwen, beheren, inrichten) en ook wat de specifieke rol is van de provincie in het betreffende project. Beide hebben namelijk grote invloed op de inrichting van de communicatie. De strategie helpt projectleiders en communicatieadviseurs om de communicatie over projecten meer samenhangend in te zetten en daardoor de effecten voor de provincie als geheel te vergroten. Om de nieuwe aanpak in de organisatie te verankeren ontwikkelde HVR een digitale tool die de resultaten van de strategie eenvoudig inzichtelijk maakt voor alle medewerkers.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep