Provincie Noord­-Brabant, Ons Brabant fietst

Bouwen aan dé fietsprovincie van Nederland

In 2020 wil de provincie Noord-Brabant dé fietsprovincie van Nederland zijn. De provincie heeft hiertoe het actieprogramma ‘Fiets in de Versnelling’ (FidV) ontwikkeld. Dit heeft tot doel fietsgebruik op allerlei manieren verder te stimuleren. De provincie doet dit niet alleen maar in samenwerking met Brabantse fietspartners zoals de NHTV Breda, Routebureau Brabant, Fietsersbond, Wielersportbond NTFU en diverse gemeenten. Het netwerk van Brabantse fietspartners opereert onder het motto; Ons Brabant Fietst op onder anderen het gelijknamige online platform. Via het platform werken Brabantse fietspartners samen aan een bereikbaar en aantrekkelijk Brabant, voor zoveel mogelijk fietsers.

HVR heeft de communicatiestrategie ontwikkeld die dit beleid ondersteunt. Daartoe hebben we twee aparte deelstrategieën ontwikkeld:

  • Een beleidscommunicatiestrategie voor de provincie Noord-Brabant. Hierin is neergelegd hoe de provincie als opdrachtgever van haar eigen projecten en als één van de partners van ‘Ons Brabant Fietst’ het meest effectief kan communiceren over haar inzet in het fietsdomein.
  • Een partnerstrategie voor de gemeenschappelijke actoren in het netwerk ‘Ons Brabant Fietst’. In een serie netwerksessies is samen mét de Brabantse Fietspartners het fundament gelegd voor gemeenschappelijke publiekscommunicatie vanuit ‘Ons Brabant Fietst’.

Provincie en partners geven met deze strategieën in de hand zelf inhoud aan al hun netwerk – en communicatie-activiteiten.

 

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep