Provincie Noord-­Brabant, OV-concessie

Aanbesteding en implementatie OV-concessie

Het aanbesteden van het openbaar vervoer is een complex proces waarin uiterst zorgvuldig omgegaan moet worden met belangen van veel stakeholders en met de bestuurlijk-juridische context. HVR hielp de provincie Noord-Brabant met het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie die erop gericht was alle stakeholders op correcte wijze te betrekken bij de aanbesteding. Hierdoor kon het proces soepel verlopen en werd het draagvlak voor gemaakte keuzes versterkt. HVR staat de provincie ook bij met het organiseren van een nieuwe samenwerkingsvorm tussen provincie, vervoersbedrijf en externe partijen: de zgn. ontwikkelteams. Hiertoe ontwikkelde HVR een serious game, waarin de partijen door een zo realistische mogelijke nabootsing van de werkelijkheid in die nieuwe rolverdeling leerden samenwerken. Tot slot ondersteunt HVR de provincie en haar partners bij de implementatie en organisatie van de marketing-communicatie voor de nieuwe OV-concessieperiode.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep