Provincie Noord-Brabant, Agrofood

Agrofood liggend

Brabant heeft de ambitie om in 2020 tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa te behoren waarbij gezondheid van mens en dier geborgd zijn. In Brabant bestaat dan een vitale, duurzame en maatschappelijke gewaardeerde agrofoodsector, die met respect voor natuurlijk en milieu én gezondheid en welzijn van mens en dier produceert. HVR ontwikkelt voor het programma Agrofood van de provincie Noord-Brabant een communicatiestrategie, inclusief een vertaling daarvan naar de verschillende onderdelen van het programma. De bestaande beleids- en communicatieplannen dienen als vertrekpunt voor concrete plannen van aanpak. Deze plannen, op tactisch en operationeel niveau, worden vervolgens goed gecoördineerd gerealiseerd.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep