Provincie Noord-Brabant, Mest

Mestverwerking

De veehouderij in Noord-Brabant heeft te kampen met een mestoverschot. Brabant streeft naar een zorgvuldige veehouderij in 2020. In deze transitie speelt het terugbrengen van de mestoverschotten een belangrijke rol. De discussie over mest kent vele facetten. Standpunten van betrokkenen zijn uiteenlopend. De provincie treedt op als verbinder en activator. Zij wil het probleem met anderen bij de kop pakken. En partijen stimuleren om samen slimme oplossingen te bedenken. HVR ondersteunt de provincie in deze ambitie en ontwikkelde een communicatie-aanpak. Daarbij leidde HVR een bijeenkomst om samen met de betrokken partijen tot een oplossingsrichting te komen.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep