Provincie Noord-Brabant, Natuur in Brabant

Natuur liggend

Brabant is ecologisch zeer rijk en gevarieerd. De grote verscheidenheid aan landschappen is uniek en onvervangbaar. Bovendien verrijkt natuur het Brabantse landschap waardoor het geliefd is om in te wonen, te werken en recreëren. De provincie ondersteunt agrarisch en particulier natuurbeheer en neemt maatregelen om de natuurlijke rijkdom van bijzondere gebieden te herstellen. Het beleid van de provincie is verwoord in de nota ‘Brabant: Uitnodigend Groen’, waarin samenwerken hét sleutelwoord is. Werken vanuit maatschappelijk draagvlak, meer betrokkenheid en regie vanuit de gebieden zelf. De provincie draagt bij aan deze ontwikkeling door aan te sluiten op ideeën en plannen van partners en hun waar mogelijk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid te ondersteunen en faciliteren in de realisatie daarvan. HVR ondersteunt de provincie hierin door een gezamenlijke communicatieaanpak, in samenwerking met manifestpartners, te ontwikkelen. Daarnaast ontwikkelt HVR een eigen provinciale communicatieaanpak.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep