Provincie Noord-Brabant, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

programmatische-aanpak-stikstof-pas-liggendVeel natuurgebieden staan onder druk vanwege een (veel) te hoge stikstofbelasting. Stikstof vanuit landbouw, industrie of verkeer tast de bodem- en waterkwaliteit aan en daardoor ook kwetsbare natuur. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een landelijke programma om die aantasting tot staan te brengen. In Brabant wordt de PAS door de provincie stevig aangepakt, samen met terreinbeheerders, lokale overheden, bedrijven en bewoners. Zodat niet alleen de achteruitgang stopt, maar er weer ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen.    

HVR ondersteunt de provincie in het betrekken van en verbinden met alle partners die nodig zijn om van de PAS in Brabant een succes te maken.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep