Provincie Noord-Brabant, Strategisch Communicatiekompas

Strippenkaart Strategisch advies - liggend (optie 2)

De provincie Noord-Brabant heeft grote ambities. Maar staat daar gelukkig niet alleen voor. In tal van teams werken zij hard om de beoogde doelstellingen te realiseren. Soms alleen met interne collega’s. Vaker in nauwe samenwerking met andere partijen. Waarbij de provincie optreedt als trekker van projecten of als partner. Juist omdat er zoveel projecten tegelijkertijd plaatsvinden is het de kunst om gezamenlijk focus, overzicht, eenduidigheid en herkenbaarheid te behouden. Communicatieadviseurs en projectleiders hebben hiervoor een uitgebreid scala aan mogelijkheden tot hun beschikking. HVR ontwikkelt een strategisch instrument met uitgangspunten voor de inzet van communicatie in projecten, met concrete handvatten voor de inzet van middelen en voor het gebruik van de communicatiestijl die daar het beste bij past.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep