Provincie Zuid­-Holland, DBI

Vlot en veilig over weg en water

De Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) van de Provincie Zuid-Holland is met 350 medewerkers verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen, vaarwegen, sluizen en bruggen. Zij is voor de Zuid-Hollandse burger een van de meest zichtbare onderdelen van de provincie. De missie van DBI is “vlot en veilig over weg en water”. HVR begeleidde DBI bij het veranderproces naar een lerende organisatie, een organisatie die haar manier van werken continu verbetert. Dat vraagt een focus op efficiënt en flexibel werken, beter benutten van de markt en samenwerken met de omgeving. HVR droeg hieraan bij door: het ontwikkelen van een kernboodschap voor het traject en de vertaling hiervan in een ‘corporate story’, advisering en coaching van het MT over lijncommunicatie, interactieve sessies voor draagvlakontwikkeling binnen DBI, een grootschalig congres met workshops over alle facetten van het DBI van de toekomst voor ruim 250 medewerkers, het ontwikkelen en redigeren van een interactief, digitaal personeelsblad.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep