Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank Noord-Holland 2

De organisatie van de rechtspraak in Nederland is flink veranderd. Rechtbanken zijn samengevoegd. Werkprocessen worden aangepast. Doelmatige, efficiënte bedrijfsvoering met behoud van een kwalitatief hoogwaardige rechtspraak is een uitdagende doelstelling. Deze veranderingen stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de interne communicatie op alle niveaus. Zo ook voor de rechtbank Noord-Holland.

HVR helpt het Gerechtsbestuur en de MT’s uit de secties Publiekrecht, Privaatrecht en Bedrijfsvoering van de rechtbank Noord-Holland, om de inrichting van de interne communicatie te verbeteren. Wij begeleiden bijeenkomsten met de belangrijkste spelers uit de organisatie waarin onder meer de volgende thema’s naar voren komen:
– rollen en verantwoordelijkheden van de spelers in de interne communicatie (van rechters tot ondersteunende diensten)
– cultuuraspecten en communicatiestijlen
– inrichting van de communicatiestructuur: van werkoverleg tot intranet
– vaststellen van het plan van aanpak

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep