Sequens next

De huidige arbeidsmarkt is aan grote veranderingen onderhevig. Voor mensen die niet langer meer werkzaam kunnen zijn bij hun vertrouwde werkgever, door bijvoorbeeld een reorganisatieproces, betekent dit niet zelfgekozen vertrek voor de meeste mensen een ingrijpende verandering. Sequens next helpt goed opgeleide werknemers uit de publieke sector op weg naar een nieuwe zinvolle toekomst.

Samen met HVR is gezocht naar een heldere positionering en de vertaling hiervan in onder andere een website. Gezamenlijk is gespecificeerd wat nu precies de kracht van sequens next is en hoe zij zich hierin onderscheiden van bijvoorbeeld de bekende outplacementbureaus. Er wordt op dit moment gewerkt aan een gebruiksvriendelijke website die een juiste aansluiting vindt richting de doelgroepen. Doel is de expertise van sequens next zichtbaar te maken, zodat het contact met werkgevers en kandidaten gestimuleerd wordt.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep