Techniek Talent

Allochtone jongeren verleiden voor een studie techniek

Die uitdagende opdracht gaf Techniek Talent aan HVR. Wij ontwikkelden vanuit onze visie op co-creatie een aanpak waarbij allochtone jongeren zelf het voortouw nemen in het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van een wervingscampagne. Want wie beter dan zij kennen de doelgroep? Allochtone jongeren hebben minder belangstelling voor een technische opleiding. Uit onderzoek blijkt dat achterhaalde beelden over techniek en technische beroepen een belangrijke rol spelen in het keuzeproces. Techniek zou vies zijn, zwaar werk, onveilig, met veel lawaai en stank en ook nog eens slecht betaald. Geen beroep waar je status aan kunt ontlenen. Jongeren die wel voor techniek hebben gekozen, weten dat dit fabels zijn. Techniek is schoon, veilig, modern, high tech. En als starter krijg je vet beter betaald dan in de zorg of economie. Samen met allochtone studenten van het ROC van Twente en de Rotterdamse ROC’s Albeda en Zadkine ontwikkelen we regionale wervingscampagnes om allochtone vmbo-leerlingen te interesseren in een technische opleiding. Ook de vmbo’s in de regio doen mee. Zij passen hun voorlichting speciaal aan op allochtone jongeren en – ook heel belangrijk – hun ouders. De studenten maken filmpjes, websites, flyers, organiseren meeloopdagen en voorlichtingsbijeenkomsten.

De campagnes in Twente en Rotterdam zijn in februari 2013 van start gegaan.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep