TenderNed


De Nederlandse regering heeft het initiatief genomen om te komen tot één platform voor alle aanbestedingen: TenderNed. Het ‘Marktplein voor aanbestedingen’. Hiermee kunnen ondernemers gemakkelijker toegang krijgen tot de projecten die Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, gesubsidieerde organisaties en publieke ondernemingen aanbesteden. HVR was verantwoordelijk voor de communicatiestrategie en de organisatie van de communicatie. Ook ondersteunde HVR TenderNed bij haar introductie. Offline en online, voor ondernemers en aanbestedende diensten, bij events en campagneactiviteiten. Met de inzet van de HVR Field Map had TenderNed permanent inzicht in de positie van haar stakeholders ten aanzien van het platform en werden de resultaten van communicatie-inspanningen zichtbaar.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep