Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten VSNU

De maatschappelijke waardering en de publieke financiering van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek staat onder druk. De Nederlandse universiteiten -die tot de beste ter wereld behoren- willen die kwaliteit handhaven en versterken maar worden tegelijkertijd geconfronteerd met sterk toenemende studentenaantallen bij steeds afnemende budgetten. De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) vroeg HVR om met haar een maatschappelijke strategie te ontwikkelen die vooral bij beleidsmakers en stakeholders het besef zou doen ontstaan dat sterke universiteiten belangrijk zijn voor een sterk Nederland.

HVR ontwikkelde een zgn. dubbelstrategie waarin parallel werd gewerkt aan een maatschappelijk profiel én aan een breder netwerk van partners (buiten het traditionele domein van het onderwijs alleen). Zowel in de strategieontwikkeling als in de implementatie werkte HVR intensief samen met de VSNU én de 13 Nederlandse universiteiten. Zo ontstond een gedragen strategie, die door alle partijen zelf kon worden doorgezet.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep