VU Academy


De Communicatie & Marketing Academy van de Vrije Universiteit (VU) is een intern opleidingsprogramma dat HVR heeft ontwikkeld voor alle medewerkers die in dit vakgebied binnen de VU werkzaam zijn. De C&M Academy is opgezet als onderdeel van een bredere reorganisatie van het communicatiedomein binnen de VU, eveneens een opdracht voor HVR.

Daarvan was het doel om structuur, processen én werkwijze van de communicatiefuncties VU – breed beter te laten aansluiten op de doelen en strategieën van de universiteit als geheel en van de faculteiten en diensten. Tegelijkertijd had de reorganisatie tot doel meer efficiency te bereiken en een professionaliseringsslag te maken. Voor dit laatste is de C&M Academy ontwikkeld.

De  VU Academy bestond uit een vakinhoudelijke leerlijn van colleges en werkgroepen, een leerlijn adviesvaardigheden én diverse inspiratiesessies over actuele ontwikkelingen in het communicatievak. HVR leverde zelf een aantal docenten voor onderdelen, o.m. Peter Knoers over strategie-ontwikkeling en over adviesvaardigheden en Patrick Dekkers over implementatie van strategieën en over project-en procesmanagement. Ook interessante externe sprekers verzorgden bijdragen, o.m. Steven van Belleghem, Mary Hoogerbrugge, Wil Michels, Theo Hendriks, Karel Winkelaar en Mark van Vuuren.

Nu de reorganisatie achter de rug is, heeft de VU besloten de activiteiten van de Academy in eigen beheer door te zetten als een vorm van éducation permanente.

Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
HVR Groep