Marieke - Van buiten naar binnen: effectieve monitoring
Online

Van buiten naar binnen: effectieve monitoring

vr 26 januari 2018 - DOOR Marieke Hendriksen
Terug naar overzicht

Data is booming! De wereld om ons heen, inclusief wijzelf, verzamelt steeds meer data. Ook over wensen en behoeften van buiten. En dat is handig, want je kunt eruit halen welke mensen waarover praten, welke discussies er leven en wie daarin de grootste spelers zijn. Data kunnen inzicht geven in gedrag en behoeften. Data maken het mogelijk om te luisteren en de ander te leren begrijpen. Meetbaar! Dat maakt data zo’n fijne toevoeging voor Communicatie: je kunt buiten zichtbaar maken voor binnen (je organisatie bijvoorbeeld).

Rapportages uit de la

Dus analyseren steeds meer communicatieafdelingen data van hun eigen communicatiemiddelen, monitoren ze waarover er hoe gepraat wordt op social media en zijn sommigen zelfs al zo ver dat ze data uit verschillende open data-sets verbinden en betekenis geven. Daarna delen ze die informatie van buiten met hun binnen. Het komt helaas nog regelmatig voor dat ‘binnen’ die analyses geïnteresseerd scannen, in de la stoppen en ze daar dan nooit meer uit halen.

Zet binnen open voor buiten

En ja, wat doe je daar dan aan? Hoe zorg je ervoor dat er echt wat met jouw analyses gedaan wordt? Nu ja, zorg er op de eerste plaats voor dat de analyse inspeelt op de werkelijkheid van de ontvanger. Hoe dichter je bij hun belevingswereld blijft, hoe meer ze met de gegevens kunnen. Zorg daarnaast voor focus en een helder handelingsperspectief. Breng zo de databerg voor hen terug naar concrete informatie waar ze iets mee moéten en kunnen.

Hoe doe je dat? Het begint ermee dat je ‘Het Waarom’ en ‘Het Wat’ bepaalt voordat je data gaat analyseren. En dat je dat doet samen met degene die later iets met je analyse gaat doen.

Drijfveer: het waarom

Wat is de drijfveer om te monitoren: wil je de ander (klant, burger, collega) begrijpen zodat je beter weet hoe je jouw boodschap over de bühne moet krijgen? Of wil je hem begrijpen om hem meer toegevoegde waarde te kunnen bieden?

Doelen: het wat

Stel met de drijfveer in je achterhoofd de volgende vragen om focus te brengen:

  • Is het nuttig om de analyse doorlopend (thema) of tijdelijk (issue) in te zetten?
  • Wil je de ander begrijpen in een project, voor een beleid of strategie of ten behoeve van je dienstverlening?
  • Wat is daarbij belangrijk? Dat je de behoefte of opinie begrijpt, het gedrag, de spelers of wil je weten waar jij staat ten opzichte van bijvoorbeeld je concurrentie (jouw positie)?
  • En uiteindelijk wat wil dat de analyse oplevert? Direct actie? Of wil je inzicht opdoen waarop je visie of een strategie kunt baseren?

Tijdens de buitenstebinnendag van HVR in november 2017 presenteerde ik de stappen naar de ‘wat’ met behulp van het volgende stroomdiagram:

Stroomschema: stap voor stap naar een concrete vraag voor monitoring

Dat leverde een levendige discussie op en veel nieuwe inzichten. Als je daar meer over wilt weten, laat het horen (marieke.hendriksen@hvrgroup.nl).

Op de goede weg

Je waarom en je wat helder? Dan heb je hiermee een kader voor welke data je wilt verzamelen en met welk doel je ze wilt analyseren. Hoe concreter dat kader, hoe gerichter je op zoek kunt naar de antwoorden op de vragen die je hebt. En hoe gerichter je zoekt, hoe groter de kans dat je de antwoorden vindt en dat binnen buiten echt een plek kan geven.

Meer weten?

Schrijf je in voor de herhaling van onze buitenstebinnendag op 8 maart?!

 

Delen