Online

Waarom gebruik maken van een netwerk app?

ma 20 november 2017 - DOOR Hanna van Woerden
Terug naar overzicht

De provincie Noord Brabant zette dit jaar met mijn hulp een netwerk app in tijdens de Dutch Agri Food Week. Een week waarin voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal staan. Door het hele land worden evenementen georganiseerd met als doel: innovatie versterken, kennis te delen en vooral ook te genieten van gezonde voeding. Waarom hebben we zo’n netwerk app ingezet en hoe heeft deze voor verbinding gezorgd? Dat wil ik je graag in deze blog vertellen.

Wat is een netwerk app?

Een netwerk app of event app is een app die je kunt inzetten tijdens een event (gekoppeld aan een specifiek moment) of om – op langere termijn –  een netwerk te ondersteunen. Er zijn veel verschillende soorten apps met verschillende functies. Bijvoorbeeld Netwerkapp (hebben wij gebruikt), Handshake of Yellenge. Gebruikers kunnen door middel van zo’n app gemakkelijk verbinding leggen met elkaar, bijvoorbeeld door elkaar online te treffen vanuit gedeelde interesse en in gesprek te gaan over inhoudelijke thema’s en (offline) ontmoetingen inplannen. Op die manier geef je een extra dimensie aan jouw evenement.

Verbinding creëren tussen evenementen

Waarom is dat nodig? Bij een evenement met 15 deelnemers heb je een goede kans dat je iedereen kunt spreken. Maar hoe groter het evenement wordt, hoe groter ook de kans dat je een potentieel waardevolle connectie misloopt. En dat is jammer, want wat als deze onverwachte ontmoeting tot iets gaafs had kunnen leiden? Een netwerk app zorgt ervoor dat je als bezoeker op efficiënte wijze kwalitatief hoogstaande contacten kunt opdoen door op het juiste moment op de juiste plek ontmoetingen te organiseren. De app dient als platform om het eerste contact te leggen. Online en offline gaan hand in hand. Tijdens de Dutch Agri Food Week (DAFW) worden er rond de 30 evenementen georganiseerd in de provincie Noord Brabant. Een extra lastige taak dus om deze professionals met elkaar te laten kennismaken.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant zijn wij aan de slag gegaan om een manier te vinden om door middel van een app de gewenste verbinding tussen de agrofood professionals tot stand te brengen. We wilden niet alleen mensen met elkaar in contact te brengen, we wilden ook gesprek in de app op gang brengen. Dit was leidend voor de indeling van de app.

  1. Een overkoepelende omgeving voor alle professionals die geïnteresseerd waren in de Dutch Agri Food Week
  2. Event-pagina’s waar de initiator van een evenement met zijn eigen bezoekers kon communiceren en de bezoekers onderling.

Strategie voor de overkoepelende omgeving

De grote uitdaging was om de doelgroep aan te sporen om de app te downloaden. Om dit te realiseren moest de app voldoende toegevoegde waarde bieden aan een bezoeker/geïnteresseerde. Dit wilden we bereiken door inspiratie en discussie te bieden. We vroegen vijf inhoudelijk experts om een bijdrage te leveren in de omgeving. Zij kregen de opdracht om het gesprek in de app aan te jagen door stellingen en vragen te plaatsen. Daarnaast vond een bezoeker het programma in de app en kon hij/zij de evenementen volgen door nieuwsberichten.

Strategie voor de event-pagina’s

De initiators van de events hadden een actieve rol. In samenwerking met alle initiators hebben we de event-pagina’s ingericht om draagvlak te creëren. Samen vulden we de vereiste onderdelen in (tijd, plaats, omschrijving evenement, enz). Aan hen de taak om dit vervolgens uit te werken. Zij moesten zelf de app communiceren naar hun publiek. Ook moesten zij de overige functionaliteiten van de app inhoud geven. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om live te stemmen tijdens een evenement. Wij leverden daarbij wel inhoudelijke ondersteuning.

Het resultaat van de netwerk app

De netwerk app gaf mensen de mogelijkheid om professionals op te zoeken waarmee ze samen konden werken en om inspiratie op te doen. In de overkoepelende omgeving ontstonden gesprekken  en zochten professionals  actief naar samenwerkingen. Echter is het percentage bezoekers van de DAFW in Brabant dat de app heeft gedownload beperkt gebleven. Er is dus wel een verbinding ontstaan, maar niet in de mate die we gehoopt hadden. Ik denk dat de app zeker een goed middel is om die verbinding te creëren, maar dat er meer promotie voor nodig is. Dit lukt niet in één jaar, maar vraagt om meer geduld. In onze strategie gingen we uit van een initiator die ook belang had bij het promoten van de app. Echter had niet elk evenement een eigen website of social mediakanalen. Soms kwamen we een event te laat op het spoor en waren de uitnodigingen al verzonden. Om de app daadwerkelijk een rol van toegevoegde waarde te geven moet je direct aan het begin de rol duiden. Dit waren factoren die bijdroegen aan een beperkte promotie van de app. Volgend jaar willen we dit grootser aanpakken, zodat nog meer mensen kunnen aansluiten aan de community van agrofood professionals.

Delen