Project-, beleids- en gebiedscommunicatie

Terug naar overzicht

Werk jij in een omgeving waarbij veel stakeholders betrokken zijn, de dynamiek hoog is en de vragen meerdere dimensies, snelheden en oplossingsrichtingen hebben? Wil jij communicatie zo organiseren dat het antwoorden vindt op complexe vragen in de directe omgeving van mensen? Dan kunnen wij jou verder helpen.

Samen oplossen en met elkaar realiseren

Wij ondersteunen jou vanuit het vertrekpunt dat je effectiever bent in het realiseren van jouw opgave als je de dynamiek in je directe omgeving weet te verbinden met jouw dagelijks denken en doen. Wij helpen bij die verbinding door participatieprocessen (anders) in te richten. Daarbij doorlopen we vanuit onze visie ‘samen oplossen en met elkaar realiseren’ tenminste 3 fases:

  • Wat is het vraagstuk dat we willen oplossen (omgevingsanalyse en krachtenveld)?
  • Met wie willen we dit vraagstuk oplossen (stakeholders en actoren)?
  • Hoe gaan we samen de gevonden oplossingen realiseren (strategie en communicatie)?

Wat levert het op?

Voor draagvlak en acceptatie gaat interactie en relatie boven procedure en protocol. Vandaar dat we door te sturen op vertrouwen – in elkaar, in de opdrachtgever, in het proces- en op betrokkenheid – verbonden voelen, verbonden zijn, gehoord en gewaardeerd worden, resultaat behalen. Daarnaast vinden we samen met jou de oplossing voor jouw opgave. Door ons met jou op die oplossing te richten en organisaties en organisatiestructuren ondergeschikt te maken. We kijken naar het geheel en niet naar de som der delen van de opgave door het vraagstuk zelfs groter te maken en door de context erbij te betrekken. Zodat iedereen die onderdeel is van de opgave, ook onderdeel kan worden van de oplossing.  

Lees meer over onze visie!

Interesse

Benieuwd of onze aanpak jou, je afdeling of organisatie kan helpen je verder te brengen in je online communicatie? Bel of mail Elise de Groot!