Terug naar overzicht

Een theoretische benadering van netwerken

  • Welke netwerkvarianten zijn er en hoe geschikt zijn ze voor de opgave waar ik voor sta?
  • Hoe breng je verbindingen tussen organisaties tot stand en vorm je een functionerend netwerk?
  • Van theoretische feiten naar praktijkcasussen in literatuur en op locatie.

Een netwerk lijkt op een organisatie, maar is het net niet. Het is de kunst te ontdekken waarin dit simpelweg een samenwerkingsvorm is die we kennen, en waarin het op een andere manier een organisatie is. Dat maakt een netwerk uniek, en dat leert je veel over hoe je een netwerk kunt bouwen, versterken of in stand kunt houden.

Belangrijk bij het bouwen van een netwerk is onder andere:

  • Wat betekent het netwerk voor de mensen die er onderdeel van zijn?
  • Welke activiteiten, loyaliteiten en verantwoordelijkheden hebben deze leden nog meer?
  • Waar is het netwerk onderdeel van? Welke verwachtingen horen daarbij?

Complexiteit is kracht

Het netwerk is vaak niet tastbaar en bestaat uit interacties. De samenstelling van verschillende mensen, organisaties en bijbehorende doelen en belangen maken een netwerk complex. En dan hebben we het nog niet eens over waar een netwerk zelf zich allemaal nog meer toe verhoudt. De onvoorspelbaarheid, onzekerheid en concurrentiekracht die zich binnen een netwerk kunnen afspelen zijn tegelijkertijd de kracht van het netwerk. Dat maakt het ontzettend waardevol, maar zeker ook een uitdagende soort interactie.

Theorie geeft woorden aan het onbekende – Mark van Vuuren

Door te begrijpen met wat voor soort netwerk je te maken hebt, hoe professionals zich tot elkaar en tot het netwerk verhouden kun je verder. Die theorie bestaat voor een deel uit casussen: door ervaringen met elkaar te delen kunnen we leren van de successen en fouten van een ander.

Dat staat dan ook centraal in het programma. Gestart wordt met netwerktheorie,waar bij je kunt denken aan concepten als:

  • de NET-principes: needs, equilibrium, trust;
  • de verschillende netwerkrollen en social network analysis;
  • verschillende typen netwerken en hun kenmerken: loosely coupled networks, tightly coupled networks, coalities, allianties, platforms en communities;
  • connecties worden gemaakt bij de ‘weak ties’ van een netwerk.

Theorie in de praktijk

Vervolgens zullen we gezamenlijk casussen bekijken, zowel cases uit de literatuur als in de vorm van een bezoek aan ervaringsdeskundigen die hun werkwijze en ervaringen willen delen. Dat laatste zal gebeuren op dag 3, en de precieze casus(sen) worden later bekendgemaakt.


Trainers

Dit deel van de training wordt ingevuld door de volgende trainers:

Mark van Vuuren

Onderzoeker, universitair hoofddocent Organizational Communication en opleidingsdirecteur aan de Universiteit Twente. Mark onderzoekt o.a. de manieren waarop professionals betekenis verlenen aan hun werk in contexten die bol staan van technologische ontwikkelingen en hoe mensen met exact dezelfde taakomschrijving totaal verschillende banen kunnen hebben.

<h4>Peter Knoers (eigenaar/senior partner HVR Group)</h4>
<span style=”font-weight: 400;”>Peter helpt publieke en private organisaties beter aan te sluiten op de eisen van de netwerksamenleving. </span><span style=”font-weight: 400;”>Daarnaast leidt hij de Master Course <em>Vision, Strategy and Leadership in the 21st Century </em>aan de Universiteit Twente en werkt hij met Mark van Vuuren aan een onderzoekprogramma rond organiseren en communiceren in de netwerksamenleving.</span>

Elise de Groot (eigenaar/senior partner HVR Group)

Ontwikkelt innovatieve strategieën en vertaalt die naar concrete activiteiten en middelen. In Elise’s aanpak en werkwijze spelen stakeholders en doelgroepen een actieve rol. In 2017 studeerde ze af aan de Universiteit Utrecht met een masteronderzoek naar de spanning tussen horizontaal verbinden en verticaal besluiten.

Harry van de Pol

Als inspirator, trainer en coach werkt Harry bij vanbinnenuit aan het vergroten van het luisterend vermogen van mensen en organisaties. Centraal staat zijn overtuiging dat je nooit persoonlijke voldoening bereikt als je alleen jezelf bedient. Alles wat Harry doet is er daarom op gericht mensen (en organisaties) van binnenuit te bewegen zich betekenisvol voor anderen in te zetten.

Renata Verloop

Adviseert over (online) communicatie in het publieke domein en heeft ruime inhoudelijke ervaring met online communicatie en social media. Daarnaast kent Renata het management van dynamische omgevingen als geen ander, als oprichter/manager van Frankwatching Trainingen en van de eerste multidisciplinaire afdeling Digitale Media bij de rijksoverheid.


Vijf-daagse reis naar verbinding

Professionals die beter begrijpen wat er om hen heen gebeurt en die zich beter weten te verbinden met hun omgeving, maken een grotere kans hun doelen te bereiken. HVR Group, vanbinnenuit, de universiteit Twente en Renata Verloop hebben hun kennis en expertise gebundeld om jou als professional te helpen met het bouwen, versterken en doorontwikkelen van netwerken.

Lees meer

Aanmelden & info

Meer weten over deze training? Mail ons gerust! Voor meer informatie óf om je direct aan te melden voor de training, neem dan contact op met Elise de Groot via elise@hvrgroup.nl of 06 23 53 39 82