Intern verbinden aan externe activiteiten

Terug naar overzicht

Borg netwerkactiviteiten in je eigen organisatie

  • Hoe verhouden interne en externe netwerken zich met elkaar?
  • Hoe zorg je voor interne verankering van die externe activiteiten?
  • Hoe zorg je dat externe netwerkactiviteiten en intern organisatieproces elkaar versterken?

Bestuurders in het publieke domein zoeken steeds vaker een netwerk-georiënteerde aanpak voor complexe vraagstukken. Vaak wordt er een professional uit de eigen organisatie voor aangewezen om deze netwerkactiviteiten te realiseren. Deze professional treedt naar buiten en werkt op het snijvlak van de interne organisatie en de buitenwereld. Dat noemen we een ‘boundary spanning professional’.

Boundary spanning

In de praktijk blijken de activiteiten in het horizontaal werkende netwerk niet altijd goed te verbinden aan de meer hiërarchisch ingerichte interne organisatie. Hoe ga je als boundary spanning professional om met dit dilemma? Hoe zorg je er nu voor dat de binnen- en buitenwereld goed met elkaar worden verbonden? Hoe kom je dan samen tot een breed gedragen aanpak?

Strategie en praktijkvoorbeelden

In de training ga je met dit dilemma zowel strategisch als praktisch aan de slag. We zullen op bezoek gaan bij praktijkdeskundigen. Welke locaties / organisaties dit zijn, wordt later bekend.

Digitale netwerken

Niet zelden is er de wens om online samen te werken. Ogenschijnlijk gebruiksgemak, laagdrempelig, en ruimtelijke afstand is geen issue meer. Maar wat weten we over digitale netwerken? Wanneer zijn deze echt succesvol? Hoe pak je dit aan? Renata Verloop zal je hierin meenemen vanuit haar jarenlange ervaring.


Trainers

Dit deel van de training wordt ingevuld door de volgende trainers:

Peter Knoers (eigenaar/senior partner HVR Group)

Peter helpt publieke en private organisaties beter aan te sluiten op de eisen van de netwerksamenleving. Daarnaast leidt hij de Master Course Vision, Strategy and Leadership in the 21st Century aan de Universiteit Twente en werkt hij met Mark van Vuuren aan een onderzoekprogramma rond organiseren en communiceren in de netwerksamenleving.

Elise de Groot (eigenaar/senior partner HVR Group)

Ontwikkelt innovatieve strategieën en vertaalt die naar concrete activiteiten en middelen. In Elise’s aanpak en werkwijze spelen stakeholders en doelgroepen een actieve rol. In 2017 studeerde ze af aan de Universiteit Utrecht met een masteronderzoek naar de spanning tussen horizontaal verbinden en verticaal besluiten.

Renata Verloop

Adviseert over (online) communicatie in het publieke domein en heeft ruime inhoudelijke ervaring met online communicatie en social media. Daarnaast kent Renata het management van dynamische omgevingen als geen ander, als oprichter/manager van Frankwatching Trainingen en van de eerste multidisciplinaire afdeling Digitale Media bij de rijksoverheid.


Vijf-daagse reis naar verbinding

Professionals die beter begrijpen wat er om hen heen gebeurt en die zich beter weten te verbinden met hun omgeving, maken een grotere kans hun doelen te bereiken. HVR Group, vanbinnenuit, de universiteit Twente en Renata Verloop hebben hun kennis en expertise gebundeld om jou als professional te helpen met het bouwen, versterken en doorontwikkelen van netwerken.

Lees meer

Aanmelden & info

Meer weten over deze training? Mail ons gerust! Voor meer informatie óf om je direct aan te melden voor de training, neem dan contact op met Elise de Groot via elise@hvrgroup.nl of 06 23 53 39 82