Klachtenprocedure

HVR probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat je niet tevreden bent over de geboden dienstverlening. Hieronder leggen we uit wat je dan kan doen.

Indienen van een klacht

Jouw uiting van ontevredenheid of klacht kun je kenbaar maken aan HVR via info@hvrgroup.nl. Wij zullen de klacht registreren en zorg dragen voor een juiste afhandeling. Jouw klacht wordt altijd in vertrouwen behandeld. De klachten en verdere dossiervorming worden twee jaar bewaard en zullen daarna vernietigd worden.

Ontvangstbevestiging

Nadat je een klacht hebt ingediend, ontvang je binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging per mail. In deze bevestiging staat in ieder geval wie de klacht behandelt en binnen welke termijn je antwoord kunt verwachten.

Behandeling

Jouw klacht wordt zo mogelijk binnen drie weken afgehandeld. Je ontvangt dan bericht van ons met vermelding van de klacht en de eventuele maatregelen die wij nemen. Indien behandeling binnen drie weken niet mogelijk is, dan wordt je dit per email medegedeeld.

Beroep

Ben je ontevreden met de maatregelen die wij nemen naar aanleiding van jouw klacht? Dan kun je dat binnen een maand schriftelijk kenbaar maken aan de managing partner van HVR ook via info@hvrgroup.nl. Je klacht wordt dan opnieuw beoordeeld. Je wordt in de gelegenheid gesteld telefonisch de klacht (nogmaals) toe te lichten. Maak je hiervan geen gebruik, dan ontvang je binnen twee weken een definitieve beslissing van de managing partner. Indien je ook na deze beslissing ontevreden blijft, dan kun je de klachten binnen twee weken richten aan een onafhankelijke derde partij: Mr. Ed van Meer, juridisch adviseur bij Van Kleef & Partners, Postbus 156, 2770 AD in Boskoop. De kosten daarvan worden betaald door HVR. Een uitspraak Van Kleef & Partners over je klacht wordt als bindend beschouwd. Eventuele consequenties worden door HVR zo snel mogelijk afgehandeld.

Den Haag, november 2018

In contact komen

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen met jouw vraagstuk? Laat het ons weten, we kijken graag met je mee.

Neem contact op