Communicatiestrategie Veehouderij in brabant
Project, beleid en gebied

Communicatie­strategie voor Versnelling transitie Veehouderij

Terug naar overzicht

De Provincie Noord-Brabant vroeg ons om de ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij communicatief te ondersteunen. Zij wenste een communicatiestrategie die structureel bijdraagt aan het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen van het programma Agrofood. HVR Group ontwikkelde de strategie met als doel te helpen bouwen aan een helder en consistent beeld bij alle interne en externe stakeholders. En de interne en externe stakeholders en betrokkenen rondom de ‘Versnelling transitie veehouderij’ te activeren. 

Innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio

Brabant wil in 2020 behoren tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa. Met een agrofoodsector die voedsel produceert met respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier  (zie digitale tijdlijn Brabantse Agrofood). Daarmee staat Brabant voor een grote uitdaging waarbij de spelers in de keten, van boeren en toeleveranciers tot voedselverwerkings- en verpakkingsindustrie tot retail en horeca samen moeten werken om de gestelde doelen te bereiken:

  • het creëren van betere verdienmodellen die aansluiten op de klantvraag,
  • het sluiten van kringlopen en het oplossen van knelpunten in overlastgebieden.

Aanpak

Samen strategie bepalen

Samen met de beleids- en communicatiespecialisten van de Provincie structureerde en herformuleerde HVR Group de beleidsintenties. Dit was nodig om maximale helderheid in de communicatie te realiseren. In dat proces merkten we op dat helderheid over de provinciale rol cruciaal is om een speelveld te creëren waarin partijen met (formele en informele) belangen samen kunnen komen tot concrete initiatieven en afspraken. We zorgden er voor dat de communicatie vanaf het begin structureel onderdeel was van de beleidsontwikkeling. Op deze wijze ontstond een kader waarbinnen communiceren en samenwerken vanzelfsprekend waren. HVR ondersteunt de provincie Noord-Brabant daarin door samen met hen een communicatiestrategie te ontwikkelen en die ook praktisch te vertalen naar verschillende onderdelen van het programma.

Samen strategie uitvoeren

Bij die praktische vertaling draagt HVR onder andere zorg voor gecoördineerde implementatie en uitvoering van verschillende projecten en activiteiten uit het programma. We stimuleren partners eigen verantwoordelijkheid te nemen. We richtten het partnerplatform in voor de deelnemende organisaties en instituties (van lokale overheden tot ZLTO, Van GGD-en tot milieubeweging. Het platform heeft een online en offline component en draagt bij aan het gemeenschappelijk maken van de ambitie. In deze interactieve tekening schetste HVR het proces naar een zorgvuldige veehouderij waarin de inbreng van de afzonderlijke partijen zichtbaar is. Brabantse bedrijven die een bijdrage leveren aan deze transitie worden door de provincie Noord-Brabant in het zonnetje gezet. HVR initieerde deze maandelijkse aanmoedigingsprijs en draagt zorg voor de uitvoering.

Resultaat

De resultaten van de strategie tot nu toe:

  • Projecten binnen het programma Agrofood zijn ingebed in een samenhangende programmatische aanpak,Visualisatie strategie agrofood
  • Betrokkenen binnen en buiten de organisatie zijn zich steeds beter bewust van de verschillende rollen van de provincie in dit complexe traject.
  • Op alle niveaus (ambtelijk, bestuurlijk) is duidelijk welke rollen de provincie speelt (wisselend opdrachtgever, regisseur, partner, uitvoerder) en wat de Provincie van anderen verwacht.  
  • Een visualisatie als kapstok voor de communicatie. Daarin is het Agrofoodbeleid opgebouwd uit zes samenhangende pijlers. Per pijler formuleerden we vervolgens een communicatieaanpak.

In contact komen

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen met jouw vraagstuk? Laat het ons weten, we kijken graag met je mee.

Neem contact op