Zicht op Eindhoven
Ontwikkelen

Operationaliseren visie communicatieafdeling

Terug naar overzicht

De communicatiesector bij de gemeente Eindhoven vroeg HVR om hen te helpen bij het verder verdiepen en operationaliseren van de door henzelf ontwikkelde visie #040Communiceert. De essentie van #040Communiceert is dat alle medewerkers van de gemeente vanuit hun eigen taken en verantwoordelijkheden zelf de verbinding kunnen maken met de verschillende partijen waar ze afhankelijk van zijn en/of die ze willen beïnvloeden. De invulling van de operationalisering en verdieping van de visie in het dagelijks communicatieadvies heeft in een aantal activiteiten vorm gekregen.

Incompany training: masterclass 3.0

Als eerste stap verzorgde HVR de masterclass 3.0 in company voor de communicatieadviseurs van de gemeente Eindhoven. Daarbij besloten HVR en de gemeente om de theoretische sessies te koppelen aan de praktijk van een aantal lopende casussen. De adviseurs hebben voorafgaand aan de masterclass met elkaar deze casussen gekozen. Zo zorgden we ervoor dat het delen van kennis en de ontwikkeling van casussen en de deelnemende adviseurs gelijk op gingen. Na afloop van de masterclass-sessies vroeg de gemeente Eindhoven aan Patrick Dekkers om als MT-lid drie dagen per week binnen de afdeling verder te bouwen aan de ontwikkeling van het communicatieadvies in lijn met de visie.  

Verdere ontwikkeling communicatieadvies

Patrick werkte in deze rol met de adviseurs van de gemeente actief aan verschillende lopende projecten, o.a:

  • de ontwikkeling van de nieuwe webpresence,
  • communicatie in het Sociaal domein,
  • en ondersteuning van de organisatieontwikkeling.

Bij deze projecten hielp Patrick de communicatieadviseurs en hun opdrachtgevers de visie #040Communiceert in de praktijk vorm te geven. Centraal daarbij stond de vraag hoe de kennis over de buitenwereld te verzamelen en een plaats te geven in de communicatieaanpak. Daarnaast kreeg het delen en ontwikkelen van kennis en praktijkervaring ook op andere manieren vorm:

  • Advies aan de directie over het profiel van een nieuw te werven sectorhoofd passend bij de communicatievisie van de gemeente Eindhoven
  • Werksessies met de hele sector om de visie #040Communiceert verder te operationaliseren en ervaringen en inzichten te delen;
  • Delen van de ontwikkelingen in de gekozen dossiers met de rest van de sector Communicatie
  • Coaching van de bij de gekozen dossiers betrokken adviseurs.

Resultaat

Het resultaat van de combinatie van training en on-the-job coaching was dat de communicatieadviseurs van de gemeente Eindhoven steviger konden opereren in hun projecten. De operationalisering van de visie kreeg meer vorm en het denken vanuit de omgeving een belangrijkere plaats in het dagelijks handelen.

In contact komen

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen met jouw vraagstuk? Laat het ons weten, we kijken graag met je mee.

Neem contact op